Mer om Rot & rut

För dig som utfört arbete som kan subventioneras med rot- eller rutavdrag kan du enkelt hantera dessa i Frifaktura. Du skapar lätt en faktura som uppfyller Skatteverkets krav och sköter allt via Frifakturas integrerade funktioner – allt du behöver, i ett system.

Om rot- & rutavdrag:

RUT-/ROT-avdraget är en skattesubvention till privatpersoner för vissa typer av arbeten som utförs i hemmet s.k. hushållsnära tjänster eller husarbete. Du kan få rot- och rutavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rot- och rutavdrag. Du som har utfört rot- eller rutarbete kan i efterhand begära ersättning från Skatteverket.

Läs mer om rot- & rutavdrag hos Skatteverket:

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/rotrutarbete.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html